OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.07.2012 17:20:25 

Matematika


                              

 

                                                                                              

 

 

 

              Kruh - kružnica

                        Objem a povrch

         Rovnice a sústavy rovníc

                  Lineárne rovnice a sústavy rovníc

         Násobok a deliteľ

                Lineárne rovnice a sústavy

           Trojuholník

                 Pytagorova veta

              Priama a nepriama úmernosť - pomer

 

          Premena jednotiek

                Výraz

          Percentá I

                 Percentá II

          Testovanie 1.časť

                 Testovanie 2.časť

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Objem a povrch

             Lineárne rovnice a sústavy

                Lineárne rovnice a sústavy rovníc

                   Násobok a deliteľ         

                  Kruh - kružnica

                 Percentá 1

 

                      Percentá 2

                 Premena jednotiek

               Priama a nepriama úmernosť - pomer

                         Pytagorova veta

              Rovnice a sústavy rovníc

              Testovanie IX 1.časť

                 Testovanie IX 2.časť

                    Trojuholník

                      Výraz